Banner

Rusça Kursu (A1)

Rusça Kursu (A1)

Açıklama

Türk-İngiliz Kültür Derneği Antalya Yabancı Dil Kursu bünyesinde kursiyerlere sunulan Genel Rusça Kursları, Rusçayı öğrenmek, Rusçasını ilerletmek ve pratik yapmak isteyen her yaş ve meslek grubundan kişilere hitap etmektedir. Kurs programı dahilinde verilen dersler Rus asıllı olmasının yanında Rusça Öğretmenliği eğitimi almış alanında uzman bir eğitmen tarfından yürütülmektedir.

Avrupa Dil Porfolyosunun belirlediği standartlarla uyumlu kurslarımız yıl boyunca devam eder. Periyodik aralıklarla açılan kurlarımıza ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Türk-İngiliz Kültür Derneği Antalya Yabancı Dil Kursu'nun yabancı dil eğitimi dahilinde yürüttüğü kurs programlarında bir ders saati - 45 - dakikadır.                                                     

 


TÜRK-İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANTALYA YABANCI DİL KURSU ÖĞRETİM SİSTEMİ VE METODU
 

Genel olarak yaşanan konuşma zorluğunun giderilmesi için uyguladığımız eğitim sistemimizde,

"Konuşma" zorluğunun giderilmesi için "İletişimsel Yaklaşım Yöntemi" kullanılmakta ve öğrenci merkezli bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Yabancı dil eğitimi dahilinde kursiyerlere sunulan kurs programları içeriğinin sunum şeklini belirleyen bu metot, sadece teorik bilgilendirmeyle yetinmeyerek, konuşturmaya yöneliktir ve ders esnasında yapılan bütün aktiviteler, çalışmalar ve öğrenciler arasındaki karşılıklı diyaloglarla sürekli aktif bir öğrenciyi - katılımcı öğrenciyi- hedeflemektedir.

Türk-İngiliz Kültür Derneği Antalya Yabancı Dil Kursu bünyesinde kursiyerlere sunulan yabancı dil eğitimi dahilindeki derslerin tamamı interaktif bir ortamda GÖRSEL-İŞİTSEL materyaller eşliğindeyürütülmektedir.

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE KURS PROGRAMLARINDA DEVAM VE BAŞARI DURUMU

Başarı için kursları düzenli takip etmek esastır.

Kursiyerlerin bir üst kura geçebilmesi için takip edilen kur toplam ders saatinin % 10'undan fazlası oranında devamsızlık yapamazlar.

Kur bitirme başarı notu; dönem içinde verilen sınavların ortalaması, dönem sonu final notu ve yine dönem içinde derslere katılım ve ödev yapma notlarının ortalamasıyla belirlenir. Bir üst kura geçmek için alınması gereken en düşük not 100 üzerinden 70'dir.


Ne öğreneceğim?

  • Rusça konuşma becerisi

Gereklilikler

  • Başlangıç gereksinimi yoktur
TL0
Satın al

Kurs özellikleri

  • Öğrenciler 0
  • Sertifika Evet
  • Seviye Başlangıç
  • Kategori Kampanyalar